วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี