ชาว SPC Group ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำความสะอาดบริษัท โดยใช้หลักการ 5ส.