บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด ได้จัดกิจกรรม Team Building & Seminar 2018 ในวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม Blue Wave Hua Hin