ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 บริษัท SPC Group ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญบริษัทในช่วงเช้า จากนั้นได้มีกิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัทฯ และในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2561