ภาพความประทับใจ และรอยยิ้มของน้องๆ จากกิจกรรม โครงการ SPC พวกเรารักกัน ชวนกันทำดี ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทางพนักงาน SPC GROUP ที่ได้ร่วมกันนำสิ่งของ เสื้อผ้า, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา และเงินบริจาค ไปมอบให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และทำกิจกรรมสันทนาการ แจกรางวัลให้กับน้องๆ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพนักงาน SPC GROUP ทุกท่านร่วมบริจาค แบ่งปันรอยยิ้มกับน้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะในครั้งนี้

ทางน้องๆ และคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ได้ฝากคำขอบคุณมายังพนักงาน SPC GROUP และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น มากมาย กับน้องๆ ในครั้งนี้ด้วย


S 15122443

รร.บานหวยกะโปะ 1 171204 0201

รร.บานหวยกะโปะ 1 171204 0208