เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ตัวแทน SPC Group ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 5,400 ดอกให้กับสำนักงานพระราชวัง สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้

ทางสำนักงานพระราชวัง จึงมอบหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานให้กับบริษัทฯนำมาแจก พนักงานทุกท่านใน SPC GROUP ที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อหลวงในครั้งนี้ (ท่านละ 1 เล่ม)