shashin

Kakuhunter

Mixing and Degassing- Kakuhunter Model SK-300S
• เครื่องผสมวัสดุ อาศัยหลักการทำงานแบบแรงเหวี่ยงหนีศุนย์กลาง (centrifugal force) โดยการลดแรงดันภายใต้สุญญากาศ เพื่อใช้ผสมวัสดุ การกระจาย การขจัดอากาศ การขจัดแก๊ศ เป็นต้น
• ปริมาณความจุสูงสุดได้ที่ 300 ml x 1 cup
• มี Mixing mode = 200-2000 rpm และมี Degassing Mode = 422-2200 rpm
• ตั้งเวลาในการทำงานได้นานสูงสุดถึง 30 นาที
• เหมาะกับงานวิเคราห์ทาง Automobile, Energy, Electronics, Medical, Cosmetic, Food เป็นต้น

kakuhundetail